Nội dung

11 Dự án Luật đang được Quốc hội xem xét thông qua

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII được  khai mạc vào ngày 20-5 và dự kiến kết thúc vào ngày 26-6-2015.

Cũng trong kỳ họp này 11 dự án luật đang được Quốc hội xem xét thông qua gồm:

TT

Tên dự án Luật

Văn bản hiện nay đang áp dụng (click vào để xem nội dung văn bản)

1.   

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

  Luật Tổ chức Chính phủ 2001

2.   

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

  Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999

3.   

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1997

  Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 2003

4.   

Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)

  Luật Kiểm toán Nhà nước 2005

5.   

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

6.   

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

  Luật nghĩa vụ quân sự 1981

  Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

  Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

  Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

7.   

Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)

  Luật Ngân sách Nhà nước 2002

8.   

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003

9.   

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Dự thảo

10.         

Luật Thú y

  Dự thảo

11.         

Luật An toàn, vệ sinh lao động

  Dự thảo (đang cập nhật)

 

New layer...

Tin mới hơn

Tin cũ hơn