Nội dung

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/17356/quy-dinh-moi-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-tu-15-9-2017?newsid=030817

Quy định mới về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức từ 15/9/2017

Tin mới hơn

Tin cũ hơn