Nội dung

Nhân sự

Hiện nay, Phòng Thanh tra - Pháp chế  gồm có 05 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ, 02 Cử nhân.

Họ và tên

Điện thoại/Email

Chức vụ

TS. Phạm Thị Mai Yến

Tel: 02083847903

Email: yen.phammai@gmail.com

Trưởng Phòng

ThS. Nguyễn Minh Cường

Tel: 02083847903

Email: nmcuong.htd@gmail.com

P. Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tel: 02083847903

Email: thaotruong196@yahoo.com

Chuyên viên

CN. Vũ Phương Lan

Tel: 02083847903

Email: lan.ktcn@gmail.com

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Tuyết Minh

Tel: 02083847903

Email: nguyenminh@tnut.edu.vn

Chuyên viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn