Nội dung

Nhân sự

Hiện nay, Phòng Thanh tra - Pháp chế  gồm có 04 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ, 01 Cử nhân.

Họ và tên

Điện thoại;

Email

Chức vụ

TS. Phạm Thị Mai Yến

Tel: 0916.046.998

Email: yen.phammai@gmail.com

Trưởng Phòng

Ths. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tel: 0918.322.422

Email: thaotruong_196@yahoo.com

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Phương Lan

Tel: 0915.738.333

Email: lan.ktcn@gmail.com

Chuyên viên

 Ths. Kiều Thị Khánh                                         Tel: 0989.879.291                                                     Chuyên viên

                                                                              Email: kieukhanh1981@tnut.edu.vn   

Tin mới hơn

Tin cũ hơn